Branschnorm avseende arbetsmiljön för förare av specialfordon - PDF i gruppen Taxi hos TYA (52516-PDF)

Branschnorm avseende arbetsmiljön för förare av specialfordon - PDF

Artnr: 52516-PDF

Produktinformation

Branschnorm avseende arbetsmiljön för förare av specialfordon syftar till att utgöra ett underlag för upphandlingar av samhällsbetalda resor med specialfordon.

Branschnormen är indelad i två områden, där det första området innehåller riktlinjer för utformningen av den fysiska förarmiljön, (arbetsställning och komfort, (2) Klimat och (3) Säkerhet.

Det andra området i branschnormen innehåller rekommendationer för den psykosociala förarmiljön med generell planering, planering av köruppdrag och förebyggande åtgärder. Branschnormen innehåller även förklaringar av begrepp inom området samt en kortversion av branschnormen.