Hamn

« Föregående  1  2  |  Visa alla
Kursfolder 2020
Beställ vår nya kursfolder med tips på kurser för 2020. Du kan även ladda ner den i pdf format.

Utskrivbar pdf.


Lastbilsförare - vad vill du arbeta med?
Häftet används som underlag vid generell kartläggning av yrkesförarkompetens och riktar sig till personer med intresse för lastbilsföraryrket.
Linkran - en introduktion
Utbildningsmaterialet har tagits fram, i första hand för hamnverksamhet.
Nödlägesberedskap i hamnar
En guide som stöd i arbetet med att bygga upp och upprätthålla nödlägesberedskapen i en hamn.
OSA Licens
För att bygga en bra kultur och för att förebygga ohälsa hos medarbetarna behöver företaget arbeta med sin arbetsmiljö.
Det handlar bland annat om den organisator...
Programrådshandboken Del 1 & 2
TYAs Programrådshandbok ger tips, tankar och idéer på hur arbetet i programrådet kan gå till. Handboken riktar sig till alla som sitter i rådet.
Rehabiliteringsguide
Rehabiliteringsguide TYA, en skrift om att FÖREBYGGA - ANPASSA - REHABILITERA I SAMVERKAN.
Signalman - En repetitionsutbildning
Den här kursen vänder sig i första hand till dig genomgått en grundläggande signalmansutbildning och ska göra en repetition.
SKA - sparsam körning arbetsmaskiner
Här får du information om hur mobila arbetsmaskiner påverkar miljö, klimat och arbetsmiljö samt tips på hur man minska på bränsleförbrukningen.
Sparsam körning - Ljudbok
Här får du information om hur mobila arbetsmaskiner påverkar miljö, klimat samt arbetsmiljö samt tips på hur man kan minska bränsleförbrukningen.
Sparsam körning, arbetsmaskiner
Denna utbildning i sparsam körning för arbetsmaskiner är gjord som ett brädspel.
Som förare får du kunskaper i hur du sänker din bränsleförbrukning, mi...
Säkert och tryggt... eller med lurande faror
TYA, Transportarbetare-förbundet och Sveriges Hamnar har tagit fram denna broschyr för att belysa arbetsmiljön vid arbete på platser med risk för syrefattiga miljöer sa...
Truck - Att arbeta med truckar och maskiner
Informationsfolder om att arbeta med truckar och maskiner.
Truck - En säkrare truckmiljö
Studiematerial för truckförare och de som arbetar i närheten av trucktrafik.
TYA - för dig i transportbranschen
Beskrivning av vad TYA är.
Vikarmskranen
Vikarmskranen - en introduktion.
Vägvisare för bilhantering
Foldern kan användas som underlag i samband med utbildning av bilförare i hamnar.
Yrken och karriärvägar inom transportbranschen
Informationsfolder om de olika yrkena inom transportbranschen.
« Föregående  1  2  |  Visa alla