Taxi

Arbetsmiljön för förare av specialfordon
Arbetsmiljön för förare av specialfordon vid samhällsbetalda resor. PDF.
BILREKOND - Arbetsmiljöguide för bilrekonditionerare
Det här är en guide för det dagliga, långsiktiga arbetet med säker arbetsmiljö för bilrekondare. En sammanfattning på hur du får koll på arbetsmilj&...
Branschnorm - taxi, specialfordon
Syftet med branschnormen är ge ett underlag för upphandlingar när det gäller samhällsbetalda resor med specialfordon som tillgodoser kraven på god arbetsmiljö f...
Checklista – lastsäkring av matvagnar
Checklista lastsäkring av matvagnar samt säkra lastnings- och lossningsplatser.
Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare
Guide i form av inplastad kort (kontokortsformat) för anmälan av vissa brott mot taxiförare.
Guide för Chefer i transportbranschen
Häftet beskriver chefens roll vid samverkan med skyddsombudet i arbetsmiljöarbetet.
Guide för skyddsombud i transportbranschen
Häftet beskriver skyddsombudets roll vid samverkan med chefen i arbetsmiljöarbetet.
Hot och våld mot taxiförare
En av fem taxiförare utsätts för hot och en av tio utsätts för våld. Folder 2, 2010: Så här kan vi öka tryggheten... Projektuppföljning.
Hur sitter du?
Om konsten att sitta rätt i förarstolen.
Hälsa och ergonomi för transportbranschen
En inspirerande handbok anpassad för branschen. Boken ger grundläggande vägledning om hälsa och livsstil, hur man arbetar ergonomiskt riktigt samt tips om stretchning och enkel t...
Inklusive - TYA spel
Spelet Inklusive ett nytt spel från TYA som handlar om mångfald i arbetslivet.
Må bra på jobbet
Om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse.
Om det händer
Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser.
Rehabiliteringsguide
Rehabiliteringsguide TYA, en skrift om att FÖREBYGGA - ANPASSA - REHABILITERA I SAMVERKAN.
Skift- och Nattarbete
Guide till goda arbetsförhållanden och levnadsvanor.
Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM, Håll koll
Informationsbroschyr om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.
Tankar du rätt rätt?
Om mat och hälsa för yrkesförare. Informationsbroschyr
Taxiförare, Introduktion och utbildning
Taxiförare. Introduktion och utbildning  åskådliggör viktiga yrkes- och arbetsmiljökunskaper under en taxiförares arbetsdag. Boken är uppdaterad under 2016.
Transporter av matvagnar med färdtjänstfordon
Rekommendationer för lastsäkring och lastning/lossning av matvagnar som transporteras i färdtjänstfordon.
TYA - för dig i transportbranschen
Beskrivning av vad TYA är.
Yrken och karriärvägar inom transportbranschen
Informationsfolder om de olika yrkena inom transportbranschen.