Taxi

BILREKOND - Arbetsmiljöguide för bilrekonditionerare
Det här är en guide för det dagliga, långsiktiga arbetet med säker arbetsmiljö för bilrekondare.
Branschnorm - taxi, specialfordon
Syftet med branschnormen är ge ett underlag för upphandlingar när det gäller samhällsbetalda resor med specialfordon som tillgodoser kraven på god arbetsmiljö f...
Checklista – lastsäkring av matvagnar
Checklista lastsäkring av matvagnar samt säkra lastnings- och lossningsplatser.
eBrand Land
Lönsamt att veta vad göra, innan det börjar brinna
eFarligt Gods 2019, 1.3 utbildning för delaktiga i ADR transporter
Låt inte det farliga godset bestämma över dig!
eFörsta hjälpen
Gör en insats och rädda liv - bli hjälte!
Guide för anmälan av vissa brott mot taxiförare
Guide i form av inplastad kort (kontokortsformat) för anmälan av vissa brott mot taxiförare.
Guide för Chefer i transportbranschen
Häftet beskriver chefens roll vid samverkan med skyddsombudet i arbetsmiljöarbetet.
Guide för skyddsombud i transportbranschen
Häftet beskriver skyddsombudets roll vid samverkan med chefen i arbetsmiljöarbetet.
Hur sitter du?
Om konsten att sitta rätt i förarstolen.
Hälsa och ergonomi för transportbranschen
En inspirerande handbok anpassad för branschen.
Inventering och kartläggning av vilka utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling av färdtjänst.
Rapport från genomförd inventering (2017) av utbildningskrav på färdtjänstförare i upphandlingar av taxitjänster
Kursfolder 2020
Beställ vår nya kursfolder med tips på kurser för 2020. Du kan även ladda ner den i pdf format.

Utskrivbar pdf.


Om det händer
Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser.
OSA Licens
För att bygga en bra kultur och för att förebygga ohälsa hos medarbetarna behöver företaget arbeta med sin arbetsmiljö.
Det handlar bland annat om den organisator...
Rehabiliteringsguide
Rehabiliteringsguide TYA, en skrift om att FÖREBYGGA - ANPASSA - REHABILITERA I SAMVERKAN.
Tankar du rätt rätt?
Om mat och hälsa för yrkesförare.
Taxiförare, Introduktion och utbildning
Taxiförare. Introduktion och utbildning  åskådliggör viktiga yrkes- och arbetsmiljökunskaper under en taxiförares arbetsdag. Boken är uppdaterad under 2016.
Transporter av matvagnar med färdtjänstfordon
Rekommendationer för lastsäkring och lastning/lossning av matvagnar som transporteras i färdtjänstfordon.
TYA - för dig i transportbranschen
Beskrivning av vad TYA är.
Yrken och karriärvägar inom transportbranschen
Informationsfolder om de olika yrkena inom transportbranschen.