1. Bekräftelse

1.1 De här allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument eller företag, härefter ”Kund” sluter med TYA AB, organisationsnummer: 556741-5442, nedan kallat ”TYA” eller ”Vi”. För att ta tillvara dina intressen som konsument tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Dataskyddsförordningen på samtliga köp på shop.tya.se.

1.2 Genom att genomföra din beställning uppstår ett bindande avtal och du godkänner därmed Villkoren.

 

 1. Allmänt

2.1 Beställningar tas enbart emot via TYA shopen (shop.tya.se). För att du skall känna dig trygg i ditt köp är du alltid välkommen att kontakta TYA om du har frågor om din beställning. Kontaktuppgifter går att finna på shop.tya.se.

2.2 När du har genomfört din order från TYA shopen förbinder du dig att bevaka din e-postadress då all kommunikation rörande din order sker via
e-post. Vi uppmanar dig att även kontrollera eventuell skräppost-inkorg för att säkerställa att vår kommunikation når dig.

2.3 TYA reserverar sig för slutförsäljning, förseningar, tekniska problem, framflyttning av utgivningsdatum och felaktig artikelinformation. TYA förbehåller sig rätten till prisändringar utan föregående avisering. Därtill förbehåller sig TYA rätten att makulera en beställning om särskilda skäl föreligger.

2.4 För den situation TYA inte kan leverera enligt genomförd beställning kommer du att kontaktas via e-post eller telefon angående detta.

 

 1. Priser och betalning
TYA erbjuder betalning via faktura.
3.1 För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Villkoren för att genomföra ett köp mot faktura är att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år eller för företag, att du är registrerad hos Bolagsverket. TYA har rätt att genomföra en kreditupplysning och identitetskontroll. Information om att en kreditupplysning har gjorts kommer att skickas hem via post eller via SMS.

Som kund förbinder du dig att betala inom den utsatta tiden för det betalsätt som du valt. Betalning efter förfallodatum kan leda till dröjsmålsavgifter och ränta.

 

Påminnelser vid utebliven betalning 

Eventuella påminnelser från TYA kommer att skickas med mejl från vårt inkassoföretag EQUITY. Om du får ett mejl från EQUITY är det viktigt att du öppnar det så att du inte drabbas av onödiga avgifter. I påminnelsemejlet finns även en länk till en kopia på fakturan.

 Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms.

 1. Leveranser
4.1 TYA levererar normalt inom 5 - 7 arbetsdagar.
4.2 TYA skickar din beställning som brev eller företagspaket.
4.3 TYA reserverar sig för att förseningar i leveransen kan uppstå.

 

 1. Försening och delleverans

5.1 TYA gör sitt bästa för att leverera så fort som möjligt, ibland kan dessvärre förseningar uppstå.

5.2 TYA garanterar därför inte leverans till en viss dag och reserverar sig alltid för förseningar.

5.3 Har du beställt flera produkter i en och samma order skickar TYA de produkter som finns i lager. När den försenade produkten har nått TYA prioriteras den i packningen och skickas så snart som möjligt vidare till dig med det snabbaste leveranssätt, av de leveranssätt som TYA normalt använder sig av, oavsett vilket leveranssätt du valde i kassan.

 

 1. Ångerrätt och retur

6.1 Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från den dag du har mottagit produkten) enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2014:14). Returnerar du en oanvänd vara med eventuellt tillhörande etiketter och förpackning inom 14 dagar återbetalas hela beloppet. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Återanvänd kartongen som produkten kom i för returen. Vi tar inte ut någon returavgift när du returnerar men du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell.

Om du som kund vill åberopa din ångerrätt ska du meddela oss detta inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Kontakta oss genom att klicka här.

Viktigast är att du paketerar returen väl och bifogar en kopia på orderbekräftelsen eller annan information där ordernummer och kunduppgifter framgår. Saknas den informationen kan vi inte se att returen kommer från dig och således kan vi inte behandla returen.

Du betalar själv för frakten tillbaka enligt gällande portotabell och returnerar till följande adress:

Hillmers Logistik AB

Ljungvägen 17

641 23 Katrineholm

6.2 Handlar du som företag och har skickat en retur ska du betala in din faktura som vanligt. När vi har mottagit returen kommer TYA att skicka en kreditfaktura.
6.3 På TYA shopen administrerar vi inga byten men du har full returrätt i 14 dagar.

6.4 Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara/digitala produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor då detta istället är en reklamation.

 

 1. Upplåtelse och Rättigheter

7.1 Samtliga rättigheter till TYA:s produkter och tjänster, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, tillhör TYA, om inte annat uttryckligen framgår i dessa villkor.

7.2 Det är förbjudet att publicera, reproducera eller överföra hela eller en del av innehållet från TYA:s produkter och tjänster, utan föregående skriftligt medgivande från TYA. Licenser till utbildningsmaterial och digitala utbildningar är personliga och får inte delas med en icke betalande deltagare.


 1. Övrigt

8.1 Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. För frågor kring innebörden av ovanstående eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, kontakta oss här.

 

 1. Personuppgifter

9.1 I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

9.2 All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är TYA AB (org. nr 556741-5442). TYA samlar in följande personuppgifter: namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter.

9.3 Ändamålet med TYAs behandling av insamlade personuppgifter är att använda dessa för att: 

  1. Kunna fullgöra ditt köp på shop.tya.se
  2. TYA kommer dela med sig av de personuppgifter till fraktbolagen som krävs för att kunna fullfölja och leverera en beställning.
  3. När du som kund skickar e-post till TYA så kommer din e-postadress samt e-posthistoriken att sparas för att göra det möjligt och lättare kunna följa upp och svara på ett ärende.
  4. Inga uppgifter kommer att säljas vidare till tredje part eller skickas vidare till tredje land.

 

 

 1. Allmänt om personuppgiftsbehandlingen

10.1 All behandling av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen. Ansvarig för behandlingen är TYA AB.

10.2 TYA sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära skadestånd om behandlingen av dina personuppgifter inte har följt lagen.

10.3 Du kan begära ett utdrag på vilka uppgifter som vi har registrerade om dig. För att begära registerutdrag eller rättelse av uppgifter skickar du en skriftlig undertecknad begäran till:

        TYA AB

        BOX 1826

        171 26 Solna

 1. Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

11.1 Genom att du lämnar uppgifter till TYA godkänner du att vi behandlar de angivna personuppgifterna för ovan angivna ändamål.

11.2 Som laglig grund för behandling kommer vi att använda oss av uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. Om vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan och för vår eller annat bolag inom koncernens räkning.

11.3 Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen.

 

 1. Dina rättigheter och val
12.1 Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på ditt eller eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.
12.2 Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna inte raderas utan enbart blockeras. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten.