TYA anslutet företag

Att vara anslutet företag innebär att man via kollektivavtal mellan Svenska Transportarbetarförbundet och Transportföretagen, Almega eller KFO betalar en avgift till TYA. 
Avgiften regleras i kollektivavtalet och beräknas på årslönesumman för arbetare och tjänstemän inom avtalsområdet. 
Avgiften gör att du som företag får tillgång till ex fortbildning, verktyg för bättre arbetsmiljö, rådgivning, deltagande i konferenser, insatser kopplat till branschens kompetensförsörjning mm.

 

Instruktörsavtal

Ett avtal med TYA inom Truck och Maskin innebär att man mot en avgift genomför en utbildning som leder till utbildningsintyg/yrkesbevis för deltagaren. 
Avgiften ger tillgång till utbildningsmaterial inom Truck och Maskin (enligt lagstiftning och gällande kollektivavtal) registerhantering av kursdeltagare, utbildningsplaner och konferenser i syfte att kunna genomföra kvalitativ utbildning som leder till utbildningsintyg/yrkesbevis. 

Avgiften ger däremot inte tillgång till övrigt TYA-utbud på samma villkor som ett anslutet företag som betalar enligt första stycket.

 

Truck-/maskininstruktörer beställer sina teoriprov via Instruktörswebben.