YKB

Kollegahjälpen.
Informationsbroschyr om Kollegahjälpen.
Kursfolder 2019
Beställ vår nya kursfolder med tips på kurser för 2019. Du kan även ladda ner den i pdf format.

Utskrivbar pdf A4
Licens för YKB portal
Licensen är personlig och materialet får därför bara användas av licensinnehavaren. Licensen gäller under ett års tid efter aktivering. Du måste därefter...
SKA - Sparsam körning - Lastbil
Här får du information om hur lastbilar påverkar miljö, klimat och arbetsmiljö samt tips på hur man minskar på bränsleförbrukningen.
YKB - Ergonomi och hälsa, delkurs 4
TYAs fortbildningsalternativ för YKB tar upp fem områden och är fördelat på fem delkurser.
YKB - Godstransporter, delkurs 2
TYAs fortbildningsalternativ för YKB tar upp fem områden och är fördelat på fem delkurser. Denna elevbok är anpassad till delkurs 2 och behandlar godstransporter.
YKB - Lagar och Regler, delkurs 3
TYAs fortbildningsalternativ för YKB tar upp fem områden och är fördelat på fem delkurser. Denna elevbok är anpassad till delkurs 3 och behandlar lagar och regler.
YKB - Säkerhet och kundfokus, delkurs 5
TYAs fortbildningsalternativ för YKB tar upp fem områden och är fördelat på fem delkurser. Denna elevbok är anpassad till delkurs 5 och behandlar säkerhet och kund...
YKB DK 4, Din hälsa
Häftet behandlar målet 3:4 i bilagan till förordningen om yrkesförarkompetens, d.v.s. det obligatoriska målet i delkurs 4.
Kompletterande lärarmaterial till häft...
YKB DK1, Effektiv körning
Häftet behandlar målen 1.1, 1.2 och 1.3 i bilagan till förordningen om yrkesförarkompetens. Det ersätter det tidigare häftet YKB-sparsam körning, delkurs 1.
YKB DK3, Kör och vilotider, arbetsmiljö
Häftet behandlar målet 2.1 i bilagan till förordningen om yrkesförarkompetens, d.v.s. det obligatoriska målet i delkurs 3.
YKB DK5, Trafiksäkerhet, Första hjälpen, Brand, Hot och våld
Häftet behandlar målen 3:1 och 3:5 i bilagan till förordningen om yrkesförarkompetens, d v s de obligatoriska målen i delkurs 5. Kompletterande lärarmaterial till h...